Kwaliteit

Wupy.nl is voor goedkopere cosmetica, vitaminen, lifestyle, elektronica en veel meer kwaliteit producten !
Kwaliteit is geen toneel, het is een gewoonte!
Het is kwaliteit eerder dan kwantiteit die telt!

Kwaliteit volgens HACCP code

Al onze producten worden volgens de strengste kwaliteitseisen geproduceerd, verpakt en opgeslagen.

Wij hanteren de kwaliteitsnorm volgens de HACCP code (Hazard Analysis Critical Control Points) zoals vereist is door de Nederlandse

Voedsel en Waren Autoriteit zodat u verzekerd bent van probleemloze producten.

De HACCP vereist dat tijdens het hele productieproces wordt gecontroleerd op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid.

Bedrijven en organisaties zijn voortdurend bezig om de kwaliteit van producten te verbeteren, dit wordt ook wel kwaliteitszorg genoemd.

Kwaliteit is moeilijk te meten.

Daarom hebben verschillende instituten normen vastgelegd waaraan producten moeten voldoen.

Pas dan is er sprake van een kwaliteitsproduct. Sommige instituten geven ook certificaten uit als een product aan de eisen voldoet.

Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen !

 

Kwaliteit citaat:

De gemiddelde Nederlander maakt zich pas druk over de milieuverontreiniging wanneer de kwaliteit van zijn televisiebeeld er onder te lijden krijgt.

            Kees van Kooten

Nederlands cabaretier en schrijver

Het geluk van het leven hangt af van de kwaliteit van je gedachten.

Marcus Aurelius

Romeins keizer 121-180

Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt.

Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen.

Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.

Peter F. Drucker

Amerikaans management consultant en auteur 1909-         

 

Wupy de megastore voor iedereen,wenst U een fijne koop plezier !